Batymetria.pl

Jezioro Łabap

4.2.5. Jezioro Łabap

4.2.5.1. Plan głębokościowy, IRŚ, Olsztyn 2004

4.2.5.2. Mapa turystyczna „Ziemia Giżycka” skala 1:100 000, OPGK Białystok, Białystok 1995

4.2.5.3. Mapa turystyczna „Jeziora Mazurskie. Część II” skala 1:60 000, ExpressMap, Warszawa 2003

4.2.5.4. Mapa topograficzno – turystyczna „Wielkie Jeziora Mazurskie. Część Północna” skala 1:50 000, WZKart, Warszawa 2001

4.2.5.5. Mapa topograficzna „Giżycko” skala 1:50 000, OPGK Rzeszów, Rzeszów 2000

 

4.2.5. Jezioro Łabap

 

Akwen jeziora Łabap znajduje się pomiędzy jeziorem Dargin a jeziorem Dobskim. Jest to niewielki zbiornik, w którym dość trudno jest odszukać wyraźną granicę z jeziorem Dargin. Granica z jeziorem Dobskie jest sugerowana za pomocą ukształtowania terenu, półwyspów i wyspy, które tworzą naturalną linię odgradzającą te dwa zbiorniki. Jezioro Łabap charakteryzuje się niewielkimi, w porównaniu z innymi zbiornikami jezior Mazurskich, głębokościami.

Dla jeziora Łabap przeanalizowanych zostało również pięć map (jeden plan batymetryczny, dwie mapy turystyczne, jedna mapa topograficzno – turystyczna oraz mapa topograficzna).

 

4.2.5.1. Plan głębokościowy, IRŚ, Olsztyn 2004

 

Rysunek 45. Plan głębokościowy jeziora Łaba

Źródło: Wielkie Jeziora Mazurskie. Północ, IRŚ, Olsztyn 2004

 

Najgłębsze miejsce jeziora znajduje sie w jego zachodniej części. Głębokość jeziora sięga tutaj 13,4 m. W centralnej części jeziora znajduje się także obszar, którego głębokość przekracza 10 m. Charakterystyka głębokościowa reszty zbiornika oscyluje w granicach od 5 mdo 10 m. Brzegi jeziora są łagodne, jego głębokość zwiększa się stopniowo. Na jeziorze nie ma płycizn czy miejsc niebezpiecznych dla ruchu wodnego. Mapa batymetryczna jeziora Łabap posiada rozróżnienie kolorystyczne, dzięki czemu możliwa jest prosta analiza zmiany rozkładu głębokości zbiornika. Na mapie znajdują się także izobaty - kolejno 3 m, 5 m i 10 m.

W okolicach łączenia się jeziora z jeziorem Dobskie znajdują się dwa półwyspy. Po stronie zachodniej usytuowany jest Krzywy Róg, od strony wschodniej natomiast Fuledzki Róg. Pomiędzy nimi znajduje się wyspa, która swoim kształtem przypomina kontynuację półwyspów jeziora. Na analizowanej mapie nie znajdziemy informacji o nazwie wyspy. Nie wiadomo także czy jest ona zalesiona.

Mapa jeziora nie posiada informacji na temat przybrzeżnej roślinności. Znajdziemy na niej natomiast ogólne dane na temat zalesienia okolic jeziora, czy występowania mokradeł w jego najbliższej okolicy. Najbardziej zalesiony rejon to północno – wschodni brzeg. Na mapie nie znajdziemy informacji na temat budynków użyteczności publicznej.

 

4.2.5.2. Mapa turystyczna „Ziemia Giżycka” skala 1:100 000, OPGK Białystok, Białystok 1995

 

Rysunek 46. Mapa turystyczna jeziora Łabap

Źródło: Ziemia Giżycka skala 1:100 000, OPGK Białystok, Białystok 1995

 

Przedstawione na mapie jezioro Łabap charakteryzuje się maksymalną głębokością 13,4 m. Na akwenie znajduje się jeszcze jedno miejsce o głębokości 12 m. Na mapie nie znajdziemy innych informacji dotyczących charakterystyki batymetrycznej zbiornika.

W przeciwieństwie do danych ukazanych na poprzednio analizowanym planie, pomiędzy jeziorem Łabap i jeziorem Dobskie nie ma ukazanej wyspy. Oznaczono jednak występowanie kamieni w zbiorniku wodnym na granicy tych jezior. Wyspa leżąca na granicy jeziora Łabap i jeziora Dargin także nie jest ukazana. Brak też danych na temat nazewnictwa półwyspów leżących nad zbiornikiem wodnym.

Mapa zawiera natomiast dane dotyczące zalesienia brzegów akwenu. W największym stopniu jest ono zalesione na północy oraz w okolicy miejscowości Fuleda, gdzie znajduje się rezerwat Głazowisko. Ponadto na północnym brzegu oznaczone zostały skarpy, leżące w okolicy miejscowości Sztynort.

Na brzegach jeziora Łabap oznaczono także 3 punkty widokowe, umiejscowione głównie w rejonach północnych zbiornika. Z mapy „Ziemia Giżycka” dowiemy się także o przebiegający przez jezioro szlaku żeglugowym.

 

4.2.5.3. Mapa turystyczna „Jeziora Mazurskie. Część II” skala 1:60 000, ExpressMap, Warszawa 2003

 

Rysunek 47. Mapa turystyczna jeziora Łabap

Źródło: Jeziora Mazurskie. Część IIskala 1:60 000, ExpressMap, Warszawa 2003

 

Według danych zamieszczonych na mapie „Jeziora Mazurskie” najgłębszym punktem zbiornika jest rejon w jego zachodniej części. Głębokość akwenu osiąga w tym miejscu wartość 13,4 m. We wschodniej części znajduje się także miejsce zbliżone głębokością do najgłębszego. Jezioro ma w tym miejscu 12 mgłębokości.

 Charakterystyka głębokościowa jeziora Łabap ogranicza się w tym przypadku do przedstawienia dwóch izobat, które łączą miejsca akwenu o głębokości kolejno 1 m i 3 m. W północnej części jeziora znajduje się szeroki pas o głębokości 1 m, co wskazuje na występowanie znacznej płycizny u północnych wybrzeży jeziora.

Jezioro Łabap sąsiaduje z jeziorem Dargin i jeziorem Dobskie. Na granicach jeziora Łabap z tymi zbiornikami znajdują się dwie wyspy. Między jeziorem Łabap i Dargin znajduje się wyspa Ilma, natomiast na granicy jeziora Łabap i jeziora Dobskie znajduje się wyspa Ilma Wielka. Mapa jeziora zawiera informacje o znajdujących się w pobliżu tej wyspy kamieniach, które są niebezpieczeństwem dla ruchu wodnego. W okolicy znajdują się także dwa półwyspy: półwysep Krzywy Róg oraz półwysep Fuledzki Róg.

Dodatkową informacją dotyczącą jeziora Łabap jest oznaczenie na mapie stromych brzegów jeziora, które znajdują się w jego północnej części. Mapa jeziora przedstawia także informacje na temat roślinności przybrzeżnej – cały zbiornik jeziora jest przy brzegu porośnięty szuwarami. Według informacji przedstawionych na analizowanej mapie, na półwyspie Fuledzkim znajduje się duża ilość moczar. Odnaleźć je można także w okolicach miejscowości Sztynort, która leży u wschodnich wybrzeży akwenu. Zachodnie i północno - zachodnie brzegi jeziora są zalesione. Tereny leśne odnajdziemy także w rejonie półwyspu Fuledzki Róg i w północnym kierunku od wyspy Ilma.

Z mapy możemy także dowiedzieć się o punktach widokowych rozmieszczonych w okolicy akwenu. Jeden z nich znajduje się na półwyspie Krzywy Róg, natomiast dwa kolejne zlokalizowane na północnym i północno- wschodnim brzegu jeziora.

 

4.2.5.4. Mapa topograficzno – turystyczna „Wielkie Jeziora Mazurskie. Część Północna” skala 1:50 000, WZKart, Warszawa 2001

 

Rysunek 48. Mapa topograficzno – turystyczna jeziora Łabap

Źródło: Wielkie Jeziora Mazurskie. Część Północna skala 1:50 000, WZKart, Warszawa 2001

 

Według danych zamieszczonych na mapie jezioro Łabap charakteryzuje się maksymalną głębokością zbiornika o wartości 15 m. Na mapie we wschodniej części zbiornika znajduje się obszar o głębokości większej niż 10 m, osiągając maksimum przy 12 m. Charakterystyka głębokościowa jeziora Łabap, oprócz oznaczenia maksymalnych głębokości, przedstawiona jest także za pomocą izobat. Akwen jeziora posiada trzy izobaty: 2 m, 5 mi 10 m. Nie zastosowano stopniowania kolorystyki.

Na analizowanym zbiorniku znajdują się także dwie wyspy - Ilma i Ilma Wielka. Wyspa Ilma Wielka jest znacznie większych rozmiarów niż wyspa Ilma. Wobec takich danych z mapy, rozmiar wysp różni się od tego, który przedstawiony został na poprzedniej mapie, gdzie obie wyspy w znacznie mniejszym stopniu różniły się powierzchnią.

Analizowana mapa zawiera także informacje o stromym północnym brzegu akwenu. Przy jeziorze, na jego granicy z jeziorem Dobskie znajdują się dwa półwyspy: półwysep Krzywy Róg oraz półwysep Fuledzki Róg. Ten ostatni należy do obszaru przeznaczonego na rezerwat przyrody. Mapa przedstawia również informacje o roślinności występującej u wybrzeży jeziora. Występują one zwłaszcza u jego północnych brzegów. Półwysep Fuledzki Róg oraz obszar w pobliżu jeziora Sztynorckie są pokryte moczarami. Na brzegach jeziora znaleźć można 4 punkty widokowe, zlokalizowane przeważnie w północnej części jeziora. Przez jezioro Łabap przebiega szlak żeglugowy, który zmierza w dwóch kierunkach, ku jeziorze Mamry lub jeziorze Niegocin.

 

4.2.5.5. Mapa topograficzna „Giżycko” skala 1:50 000, OPGK Rzeszów, Rzeszów 2000

 

Rysunek 49.Mapa topograficzna jeziora Łabap

Źródło: Giżycko skala 1:50 000, OPGK Rzeszów, Rzeszów 2000

           

Mapa nie przedstawia batymetrii jeziora. Jezioro Łabap sąsiaduje z jeziorem Dargin i jeziorem Dobskie. Pod względem przedstawienia powierzchni jeziora, analizowana mapa nie jest dokładna. Nie zaznaczone zostały żadne wyspy znajdujące się na akwenie. Nie podane zostały też informacje na temat miejsc niebezpiecznych dla żeglugi w postaci głazów podwodnych.

W okolicy jeziora znajduje się kilka półwyspów. Tylko jeden z nich opatrzonych został nazwą. Znajduje się on na południu zbiornika, przy przewężeniu łączącym jezioro Łabap z jeziorem Dobskie i  nosi nazwę Fuledzki Róg.

Dodatkową informacją dotyczącą jeziora Łabap jest oznaczenie na mapie stromych brzegów jeziora, które znajdują się w jego północnej części. Mapa jeziora przedstawia także informacje na temat roślinności przybrzeżnej. Z wyjątkiem strony zachodniej, zbiornik jeziora porośnięty jest szuwarami. Według informacji przedstawionych na analizowanej mapie, na półwyspie Fuledzkim znajduje się duża ilość moczar. Odnaleźć je można także w okolicach miejscowości Sztynort, która leży u wschodnich wybrzeży akwenu. Zachodnie i północno - zachodnie brzegi jeziora są zalesione. Tereny leśne odnajdziemy także w rejonie półwyspu Fuledzki Róg.

Copyright © DAP, Designed by INFEO.