Batymetria.pl

Jezioro Tałtowisko

4.2.12. Jezioro Tałtowisko

4.2.12.1. Plan głębokościowy, IRŚ, Olsztyn 2004

4.2.12.2. Mapa turystyczna „Ziemia Giżycka” skala 1:100 000, OPGK Białystok, Białystok 1995

 

 

4.2.12. Jezioro Tałtowisko

 

Tałtowisko leży około 8 km na północ od Mikołajek. Jest to dość malownicze jezioro, wydłużone z północy na południe. Leży ono na trasie żeglugowej Mikołajki - Giżycko. Zbiornik ten łączy się z Kanałem Grunwaldzkim, którego wejście znajduje się w środkowej części wschodniego brzegu, z jeziorem Kotek oraz Kanałem Tałckim, którego wylot położony jest w środkowej partii brzegu zachodniego, z jeziorem Tałty.Do jeziora dopływają również trzy rowy melioracyjne, o małych przepływach chwilowych i stanie czystości odpowiadającym normom I - II klasy.

Jezioro Tałtowiskoma wydłużony, owalny kształt. Nie jest zbyt duże, ma 4 km długości i 1,6 km szerokości. Jego powierzchnia całkowita zajmuje 326,9 ha. Dno akwenu jest miękkie, miejscami piaszczyste. Średnia głębokość jeziora wynosi 14 m.

Zbiornik ten zalicza się do jezior o nierozwiniętej linii brzegowej. Brzegi okalające akwen są płaskie,a w części wschodniej nawet podmokłe. Obrzeża zajmują łąki i pola, a od północnego – zachodu i północnego – wchodu niewielkie kompleksy leśne. Linia brzegowa jeziora nierównomiernie pokryta jest trzcinami. Większe ich skupiska znajdują się u południowych i wschodnich brzegów.

Okolica jeziora jest mało zaludniona. Tylko na zachodnim brzegu znajduje się kolonijna zabudowa wsi Skorupki. Szlak wodny biegnie w poprzek jeziora.

Dla jeziora Tałtowisko przeanalizowano dwie mapy (plan głębokościowy oraz mapę turystyczną).

 

4.2.12.1. Plan głębokościowy, IRŚ, Olsztyn 2004

 

Rysunek 74.Plan głębokościowy jeziora Tałtowisko

Źródło:Wielkie Jeziora Mazurskie. Południe, IRŚ, Olsztyn 2004

 

            Największe głębokości jeziora znajdują się w jego północnej części. Akwen osiąga tu wartości powyżej 20 m głębokości. Miejsce o maksymalnej głębokości znajduje w centrum północnej części akwenu, naprzeciwko miejscowości Skorupki. Głębokość osiąga tu 39,5 m. Na zbiorniku nie ma miejsc stwarzających niebezpieczeństwo dla żeglugi. Brak też miejsc, w których głębokość spada poniżej 2 m.

            Charakterystyka batymetryczna jeziora przedstawiona została za pomocą izobat. Przyjmują one wartości od 1m do 35 m. Zastosowanie rozróżnienia kolorystki poszczególnych poziomów głębokości ułatwia odczytanie głębokości przedstawionych na planie.

            Jezioro nie posiada żadnych wysp ani opisanych zatok czy półwyspów. Linia brzegowa, z wyjątkiem fragmentu zachodniego brzegu przy zabudowaniach miejscowości Skorupki, w całości porośnięta jest roślinnością wodną. Z kolei obrzeża akwenu porastają trawy, krzaki oraz lasy. Tereny leśne ciągną się wzdłuż północno – wschodnich i południowo – zachodnich brzegów. Łąki znajdują się głównie na południowo – wschodnich brzegach.

 

          

4.2.12.2. Mapa turystyczna „Ziemia Giżycka” skala 1:100 000, OPGK Białystok, Białystok 1995

 

Rysunek 75. Mapa turystyczna jeziora Tałtowisko

Źródło: Ziemia Giżycka skala 1:100 000, OPGK Białystok, Białystok 1995

 

Charakterystyka jeziora przedstawiona została za pomocą wskazania jedynie dwóch punktów o charakterystycznej wartości głębokości. Pierwszy z nich, o wartości 29,6 m znajduje się w południowej części akwenu. Jest to miejsce o maksymalnej głębokości zbiornika. Drugi punkt wartości 14,2 m znajduję się niewiele na północ od wejścia do kanału Grunwaldzkiego.

Na mapie przedstawiono występowanie lasów i innej roślinności na obszarze brzegów jeziora. Oznaczono także występowanie roślinności wodnej w strefie przybrzeżnej akwenu. Obszary leśne występują wzdłuż północno – wschodnich i północno – zachodnich brzegów.

Tereny południowe pokryte są łąkami i mokradłami.

Dodatkowo mapa przedstawia położenie obiektów użyteczności publicznej. Na wschodnim brzegu, na północ od kanału Grunwaldzkiego oznaczone zostało miejsce do biwakowania, a także punkt widokowy.

 

 

Copyright © DAP, Designed by INFEO.