Batymetria.pl

Jezioro Boczne

4.2.9. Jezioro Boczne

4.2.9.1. Plan głębokościowy, IRŚ, Olsztyn 2004

4.2.9.2. Mapa turystyczna „Ziemia Giżycka: skala 1:100 000, OPGK Białystok, Białystok 1995

4.2.9.3. Mapa topograficzno – turystyczna „Wielkie Jeziora Mazurskie. Część Północna” skala 1:50 000, WZKart, Warszawa 2001

4.2.9.4. Mapa topograficzna „Wydminy” skala 1:50 000, PPGK, Michalin 1992

 

 

4.2.9. Jezioro Boczne

 

Jezioro Boczne położone jest około 10 km na południe od Giżycka. Bywa ono traktowane jako mocno wykształcona, południowo – zachodnia zatoka jeziora Niegocin. Od północy przewężeniem łączy się z jeziorem Niegocin, na południu z kolei kanałem Kula, z jeziorem Jagodne. Powierzchnia tego akwenu wynosi 183 ha, a średnia głębokość osiąga wartość 8,6 m.

Obrzeża akwenu są przeważnie płaskie lub łagodnie wyniesione. Od południa i południowego - wschodu pokrywają je niewielkie kompleksy leśne. Pozostałe brzegi zajęte są przez pola i łąki.

Przez Boczne prowadzi szlak Żeglugi Mazurskiej. Zlokalizowane są tu dwie wsie letniskowe: Rydzewo i Bogaczewo oraz kilka pól namiotowych.

Dla jeziora Boczne przeanalizowano cztery mapy (jeden plan głębokościowy, jedna mapa turystyczna, jedna mapa topograficzno – turystyczna oraz jedna mapa topograficzna).

 

4.2.9.1. Plan głębokościowy, IRŚ, Olsztyn 2004

 

Rysunek 63. Plan głębokościowy jeziora Boczne

Źródło: Wielkie Jeziora Mazurskie. Północ, IRŚ, Olsztyn 2004

 

Jezioro jest znacznie wydłużone w kierunku północ - południe. Według danych przedstawionych na planie głębokościowym zbiornika, najgłębsze miejsce jeziora to rejon, gdzie głębokość sięga 17 m. Znajduje się on w kierunku północnym od centralnej części akwenu, stosunkowo blisko brzegów. Na analizowanej mapie można w sumie wyróżnić 5 obszarów, gdzie głębokość jeziora wynosi poniżej 15 m. Miejsca te są rozmieszczone w sposób płynny, w miarę przemieszczania się z północnej części jeziora na południe. Głębokość jeziora, zwłaszcza w jego północnej części, dość szybko wzrasta. Po odbiciu od brzegów, akwen w szybkim tempie osiąga głębokość 10 m. Jedynie w jego południowej części zmiana głębokości nie następuje gwałtownie i przez większą część zatoki południowej możemy zaobserwować głębokości sięgające średnio 5 m.

Na akwenie oznaczone zostały także rejony o niewielkich głębokościach. Jeden z nich znajduje się pobliżu granicy jeziora Boczne z jeziorem Niegocin. Głębokość zbiornika spada tam do 1 m. Płycizny występują także w centralnej części zbiornika, ograniczając szerokość pasa ruch wodnego zarówno od strony południowej jak i północnej. Od północnego brzegu głębokość płycizny wynosi 7 m. Nie jest to wielkość na tyle mała, aby stanowiła realne zagrożenie dla żeglugi, jednak ze względu na to, że sąsiaduje z rejonami jeziora o głębokości do 17 m można ją określić mianem płycizny. Druga płycizna w tym rejonie to obszar o głębokości sięgającej minimalnie 1 m. Jest on niemal trzykrotnie większy od obszaru opisanego powyżej. Na akwenie jeziora Boczne nie odnajdziemy natomiast żadnych wysp.

Charakterystyka głębokościowa jeziora jest przedstawiona także za pomocą izobat. Na mapie oznaczono linie łączące miejsca kolejno o głębokościach 1 m, 2,5 m, 5 m, 7,5 m, 10 m, 12,5 m i 15 m. Poszczególne poziomy głębokościowe jeziora wyróżniono kolorystycznie. Dzięki temu łatwo zauważyć, że większość głębokości akwenu nie jest mniejsza niż 10 m.

Analizowana mapa jeziora nie zawiera informacji na temat nazewnictwa zatok i półwyspów jeziora. Brzegi akwenu porośnięte są roślinnością przybrzeżną, w przybliżeniu o równomiernym stopniu intensywności. Na mapie można także odnaleźć informacje na temat zalesienie pobliskich brzegów. Największy rejon porośnięty lasem znajduje się na południowo - zachodnim brzegu. Niewielkie obszary leśne znajdują się także na wschodnim brzegu akwenu, w okolicy miejscowości Rydzewo.

 


4.2.9.2. Mapa turystyczna „Ziemia Giżycka: skala 1:100 000, OPGK Białystok, Białystok 1995

 

Rysunek 64. Mapa turystyczna jeziora Boczne

Źródło: Ziemia Giżycka skala 1:100 000, OPGK Białystok, Białystok 1995

 

Analizowana mapa jeziora Boczne nie zawiera informacji na temat głębokości jeziora. Charakterystyka głębokościowa akwenu nie jest także przedstawiona za pomocą izobat czy rozróżnienia kolorystycznego. Na mapie widnieje informacja mówiąca o zagrożeniu dla ruchu wodnego, znajdująca się w południowym rejonie akwenu, na granicy jeziora Boczne z jeziorem Jagodne.

Według informacji zawartych na analizowanej mapie, przez jezioro Boczne przebiegają szlaki: żeglugowy oraz kajakowy. Obydwa wiodą od jeziora Niegocin, z którym łączy się jezioro Boczne na północy, w kierunku jeziora Jagodne, które łączy się z jeziorem Boczne w części południowej.

Na mapie oznaczono także obiekty użyteczności publicznej, umiejscowione głównie w okolicy miejscowości Rydzewo. Można tam znaleźć przystanie żeglarskie, pensjonaty, campingi, wypożyczalnie sprzętu wodnego, kąpieliska oraz leśniczówkę. Na południe od miejscowości Rydzewo oznaczono zalesienie wschodnich brzegów jeziora Boczne.

Na mapie zaznaczono pokrycie zachodniej strefy przybrzeżnej sitowiem. Miejsce to znajduje się w okolicy miejscowości Bogaczewo.

 

4.2.9.3. Mapa topograficzno – turystyczna „Wielkie Jeziora Mazurskie. Część Północna” skala 1:50 000, WZKart, Warszawa 2001

 

Rysunek 65. Mapa topograficzno – turystyczna jeziora Boczne

Źródło: Wielkie Jeziora Mazurskie. Część Północna skala 1:50 000, WZKart, Warszawa 2001

 

Według informacji zawartych na analizowanej mapie najgłębszym obszarem jeziora Boczne jest rejon położony w kierunku północnym od centralnej części jeziora. Jego głębokość sięga 17 m. Drugi pod względem wielkości głębokości rejon jeziora wynosi 16 m i znajduje się na granicy analizowanego jeziora z jeziorem Niegocin. Na akwenie nie wyróżniono innych punktów głębokościowych. Zbiornik jeziora posiada także izobaty oznaczone co 2 m, 5 m i 10 m. Linie te położone są blisko siebie, przez co można wywnioskować, że głębokość jeziora przyrasta w sposób dynamiczny po odbiciu się od jego brzegów.

Brzegi jeziora porośnięte są roślinnością przybrzeżną. Największe zagęszczenie sitowia występuje przy brzegach zachodnich jeziora, w okolicy miejscowości Bogaczewo.

Przez akwen jeziora Boczne przebiega szlak żeglugowy, który biegnie od granicy z jeziorem Niegocin w kierunku jeziora Jagodne.

Według informacji zawartych na mapie, brzegi jeziora są zalesione. Tereny leśne w największej ilości występują wzdłuż zachodnich i wschodnich brzegów, od centralnej części akwenu w kierunku południowym. Mapa zawiera także informacje o występowaniu w okolicy obiektów użyteczności publicznej tj. ośrodków wypoczynkowych, pól namiotowych czy przystani żeglarskich. Znajdują się one głównie w pobliżu miejscowości usytuowanych na brzegach jeziora.

 

4.2.9.4. Mapa topograficzna „Wydminy” skala 1:50 000, PPGK, Michalin 1992

 

Rysunek 66. Mapa topograficzna jeziora Boczne

Źródło: Wydminy skala 1:50 000, PPGK, Michalin 1992

 

Mapa nie przedstawia charakterystyki głębokościowej jeziora. Zawiera ona tylko informacje na temat strefy przybrzeżnej oraz obrzeży akwenu. Linia brzegowa jeziora Boczne w całości porośnięta jest roślinnością wodną. Brzegi wschodnie i zachodnie w części południowej porośnięte są przez las. Na obrzeżach jeziora znajdują się dwie miejscowości – na północnym – zachodnie Bogaczewo, a na północnym – wschodzie Rydzewo. Ponadto wokół jeziora biegną drogi drugorzędne

Copyright © DAP, Designed by INFEO.